Kancelaria Adwokacka

Prof. Waldemar Gontarski

Prawo karne procesowe

Prawo karne materialne

Prawo karne wykonawcze

Prawa człowieka

Prawo europejskie

Prawo kontraktów

Prawo prasowe

Prawo autorskie

O mnie

Profesor nadzwyczajny

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego procesowego i prawa Unii Europejskiej

Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Adwokat występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

PROF. WALDEMAR GONTARSKI

„Prawo jest sztuką ważenia wartości,
a wartością najwyższą jest godność człowieka” 

Prof. Waldemar Gontarski

Moja specjalizacja

Specjalizuje się szczególnie w:

  • prawie karnym procesowym, materialnym i wykonawczym, prawach człowieka, prawie europejskim, prawie kontraktów, prawie prasowym i prawa autorskim
  • praktykę adwokacką prowadzi w Warszawie pod firmą: „Prof. Waldemar Gontarski KANCELARIA ADWOKACKA”